Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach

Biuletym Informacji Publicznej

  www.bipsbg.wrota-swietokrzyskie.pl  
         

ŚBG - FK-3323- 01/18

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług geodezyjnych.


Autor:  Magdalena Żmijewska Osoba publikująca: Magdalena Żmijewska
Data utworzenia:  14 grudzień 2018 11:13 Data publikacji:  14 grudzień 2018 11:09
Data ostatniej modyfikacji:  22 luty 2019 15:16 Wersja:  1.6

ŚBG - FK-3323- 01/17

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług geodezyjnych.


Autor:  Magdalena Żmijewska Osoba publikująca: Magdalena Żmijewska
Data utworzenia:  13 styczeń 2017 15:53 Data publikacji:  13 styczeń 2017 15:53
Data ostatniej modyfikacji:  14 grudzień 2018 11:07 Wersja:  1.4

Przetarg-ŚBG-FK-3323-03/12

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług geodezyjnych.


Autor:  Magdalena Żmijewska Osoba publikująca: Magdalena Żmijewska
Data utworzenia:  7 sierpień 2012 12:52 Data publikacji:  26 listopad 2012 14:27
Data ostatniej modyfikacji:  26 listopad 2012 14:27 Wersja:  1.3

Przetarg-ŚBG-FK-3323-02/12

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług geodezyjnych.


Autor:  Magdalena Żmijewska Osoba publikująca: Magdalena Żmijewska
Data utworzenia:  7 sierpień 2012 12:05 Data publikacji:  26 listopad 2012 14:17
Data ostatniej modyfikacji:  26 listopad 2012 14:17 Wersja:  1.3

Przetarg-ŚBG-FK-3323-01/12

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług geodezyjnych.


Autor:  Magdalena Żmijewska Osoba publikująca: Magdalena Żmijewska
Data utworzenia:  27 lipiec 2012 11:14 Data publikacji:  6 wrzesień 2012 14:49
Data ostatniej modyfikacji:  6 wrzesień 2012 14:49 Wersja:  1.1

Przetarg - FK-3323-01/10

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług geodezyjnych.


Autor:  Magdalena Żmijewska Osoba publikująca: Magdalena Żmijewska
Data utworzenia:  29 wrzesień 2010 13:09 Data publikacji:  22 listopad 2010 09:14
Data ostatniej modyfikacji:  22 listopad 2010 09:12 Wersja:  1.2