Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach

Biuletym Informacji Publicznej

  www.bipsbg.wrota-swietokrzyskie.pl  
         

 


Dostęp do informacji publicznych nieopublikowanych przez Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach regulują w szczególności art. 10 i art. 11 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)


Autor:  Magdalena Żmijewska Osoba publikująca: Magdalena Żmijewska
Data utworzenia:  26 sierpień 2010 14:09 Data publikacji:  31 sierpień 2010 14:13
Data ostatniej modyfikacji:  26 sierpień 2010 14:09 Wersja:  1.0