Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach

Biuletym Informacji Publicznej

  www.bipsbg.wrota-swietokrzyskie.pl  
         

 

Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach  zostało utworzone Uchwałą Nr XXXIX/682/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. jako jednostka budżetowa.

Treść Uchwały Nr XXXIX/682/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. znajduje się pod adresem:
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/2912/uchwala.nr.XXXIX.685.10.pdf

 

Uchwałą Nr VII/114/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. został zmieniony statut Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach.

Treść Uchwały Nr VII/114/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. znajduje się pod adresem:
http://bip.sejmik.kielce.pl/bip_admin/zdjecia_art/12348/uchwala.nr.VII.114.11.pdf


STATUT Świętokrzyskiego Biura Geodezji znajduje się tutaj.

Zarządzeniem nr 01/2010 Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach z dnia 02  sierpnia 2010r. został wprowadzony do stosowania Regulamin Organizacyjny Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach wraz z załącznikiem określającym Schemat organizacyjny ŚBG.

Treść Zarządzenia nr 01/2010 Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach z dnia 02  sierpnia 2010r. znajduje się tutaj.
Treść Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach znajduje się tutaj.
Schemat organizacyjny Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach znajduje się tutaj.


Autor:  Magdalena Żmijewska Osoba publikująca: Magdalena Żmijewska
Data utworzenia:  26 sierpień 2010 12:42 Data publikacji:  7 październik 2013 13:35
Data ostatniej modyfikacji:  7 październik 2013 13:34 Wersja:  1.4